- Kosten en erelonen -

Kosten en erelonen

Van bij aanvang van uw dossier wordt u ingelicht over de door het kantoor gehanteerde tarieven en krijgt u, voor zover als mogelijk, een
raming van de financiële gevolgen van de behandeling van uw dossier
.


Naast het ereloon voor de geleverde prestaties, zijn er ook vaste kosten verschuldigd die inherent zijn aan de opening/behandeling van uw dossier en bevat de afrekening van de advocaat doorgaans ook gerechtskosten.
 

Het kantoor werkt met provisiestaten, waarbij u naargelang de evolutie van uw dossier, regelmatig voorschotten zullen worden gevraagd
om te vermijden dat u bij de afhandeling van uw dossier voor verrassingen komt te staan.